Instituut Kosmos Instituut Kosmos, gevestigd in Eindhoven en Maastricht
Afdrukken

Opleiding Medisch Pedicure

sv
± 1 jaar (afhankelijk van eigen tempo)
Maastricht,  Eindhoven, Kapel Avezaath (Tiel), maandag 9:00-15:00 u
 
 

        

 

Klik hieronder op één van de tabbladen voor meer informatie over deze opleiding.

 

Algemeen

Algemeen

Wij zijn een particulier opleidingsinstituut met vestigingen in Eindhoven, Maastricht en Kapel-Avezaath (Tiel). Sedert 1985 verzorgen wij erkende opleidingen voor huid- en lichaams-verzorgende en welzijnsbevorderende beroepen voor jongeren en volwassenen. Naast de voltijdsopleiding voor het MBO diploma Pedicure (crebo 95744) verzorgt Instituut Kosmos deeltijdopleidingen voor het Branchediploma Pedicure.

Wij staan garant voor een gedegen beroepsgerichte opleiding waarin naast het verkrijgen van de kennis en vaardigheden voor het vakgebied en het ondernemerschap, extra persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de professionele attitude en vorming van onze studenten.

In onze leeromgeving is de reële beroepspraktijkuitoefening het uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat onze studenten kunnen werken aan de vervulling van hun ambities en gedurende het opleidingstraject een portfolio en beroepshouding ontwikkelen waarmee zij straks succesvol kunnen doorstuderen, een droombaan vinden of als ondernemer aan de slag kunnen gaan.

Contextrijk leren en werken aan opdrachten van en in de praktijk zijn hierbij cruciaal. Instituut Kosmos volgt de ontwikkelingen en veranderingen in het beroepenveld intensief. Wij participeren in de overlegorganen en werkgroepen van de diverse branche- en vakgerichte beroepsorganisaties en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroepenveld en de eisen die aan het beroepsonderwijs worden gesteld.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Introductie

Introductie

De opleiding Medisch pedicure is een vervolgopleiding voor pedicures die in het bezit zijn van het MBO-3 of Branchediploma Pedicure. Met het behalen van het diploma Medisch Pedicure beschikt u over de benodigde kennis en vaardigheden om specialistische behandelingen uit te kunnen voeren.

De opleiding Medisch Pedicure leidt op tot het door Provoet erkende diploma Medisch Pedicure. Cliënten uit risicogroepen kunnen afhankelijk van de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor vergoeding van de behandelkosten.

Het is hierbij van belang dat u zich als gediplomeerd medisch pedicure kunt inschrijven in het kwaliteitsregister (KRP) van ProCert. Voor registratie in het KRP is het noodzakelijk om de opleiding Risicovoet succesvol af te ronden en in het bezit te zijn van het certificaat Code van de Voetverzorger. Voor informatie en voorwaarden zie www.procert.nl

De inhoud van de opleiding voldoet aan het branchekwalificatie dossier van het beroep Medisch pedicure zoals dat is vastgesteld door HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten) in opdracht van brancheorganisatie Provoet. De examens worden afgenomen door een door Provoet erkende exameninstelling. Theorielessen zijn gericht op vereisten in de branche en de benodige kennis over Medisch Pedicure.

Wat doe je?

Een medisch pedicure verzorgt niet alleen de voeten van mensen met alledaagse voetproblemen, maar is tevens gespecialiseerd in het behandelen van de diabetische voet, reumatische en risicovoet. Deze risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn als gevolge van diabetes, reuma, hart- en vaatziektes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De medisch pedicure is opgeleid voor de behandeling van risicovoeten. Een medisch pedicure is daarom hoger opgeleid dan de pedicure met een aantekening. Medische pedicures werken nauw samen met podotherapeuten en andere disciplines. Bij ernstige klachten of specifieke medische aandoeningen, zal de pedicure ook gericht doorverwijzen naar een podotherapeut of huisarts.

Wat moet je kunnen?

Voorafgaand aan een behandeling, neemt zij de anamnese af, voert zij een voetonderzoek uit en maakt zo nodig voetafdrukken van uw te behandelen voeten. De medisch pedicure kan onder meer adviseren ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. In een standaard behandeling verzorgt uw pedicure uw nagels en de nagelomgeving, verwijdert eelt en indien aanwezig likdoorns.

Een medisch pedicure kan u verder helpen met klachten als gevolg van huidaandoeningen. Indien nodig behandeld de pedicure ingegroeide teennagels, verzorgt verdikte- en schimmelnagels en behandeld kloven. Hiervoor wordt handmatig en machinaal instrumentarium gebruikt. Zij is geschoold in het toepassen van specialistische technieken (antidruktechnieken doormiddel van vilt, nagelregulatie doormiddel van het plaatsen van nagelbeugels, nagelreparatie) waarmee complexere voet- en nagelproblematiek behandeld kan worden.

Waar werk je?

Als medisch pedicure kun je op allerlei plekken gaan werken. Je kunt als zelfstandig ondernemer je eigen praktijk starten of in loondienst gaan werken bij een bedrijf, groepspraktijk, zorgcentrum of resort.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Programma

Programma

 • Screenen van de (potentiële) risicovoet, richtlijnen en code van de voetverzorger
 • Voetverzorging bij Ouderen, bij verwaarlozing en bij spasticiteit
 • Voetverzorging bij Diabetici en bij Reumapatiënten
 • Nagelreparatie, nagelbeugels, ortheses en antidruktechnieken
 • Ondernemen in de Pedicurepraktijk

Risicovoet

In deze module geven we aandacht aan de voetverzorging bij cliënten met een verhoogd risico, zoals: diabetici, reumapatiënten, de oudere voet, de spastische voet en de verwaarloosde voet.

Het aantal patiënten met diabetes en/of reuma in Nederland is nog steeds stijgende. Veel patiënten lopen daarbij het gevaar om voetproblemen te ontwikkelen. In deze module leert u niet alleen alles over de diverse complicaties die kunnen optreden. U leert ook hoe u uw klanten kunt adviseren om voetproblemen te voorkomen. Door risicofactoren te verkleinen of uit te sluiten en voetproblemen vroegtijdig te signaleren kunt u uw cliënten veel ellende besparen. Tijdens de lessen van deze module worden ook de richtlijnen behandeld.

De opleiding risicovoet wordt afgesloten met de volgende examens:

 • theorie examen diabetische voet
 • proeve van bekwaamheid diabetische voet
 • theorie examen reuma en overige risicovoeten
 • proeve van bekwaamheid reuma en overige risicovoeten

Door deze indeling kunt u er voor kiezen om alleen het onderdeel "diabetische voet" of het onderdeel "reuma en overige risicovoet" te volgen.

Na het behalen van het onderdeel risicovoet heeft u 5 jaar de tijd om de volledige opleiding medisch pedicure af te ronden.

Antidruktechnieken en ortheses

In deze opleiding leert u om te gaan met verschillende technieken en materialen voor o.a. het behandelen van likdoorns, hamertenen e.d. We besteden veel aandacht aan het maken van ortheses. Dit is een toepassing die uw cliënt langere tijd kan dragen, in tegenstelling tot andere materialen zoals vilt en fleecyweb, die meer een tijdelijk oplossing zijn. Al deze technieken hebben als doel pijnlijke plekken drukvrij te maken waardoor uw cliënt weer prettig en zonder pijn kan lopen. Tijdens de tweede les is een model gewenst, met een klacht waarbij een orthese uitkomst kan bieden.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 5 accreditatiepunten ontvangen.

Nagelbeugeltechnieken

Ingegroeide nagels zijn een regelmatig terugkerend probleem. Tijdens de opleiding leert u verschillende technieken om de vorm en stand van de nagel te corrigeren, zodat de nagel naar de juiste stand kan groeien. Daarnaast gaan we in op de indicaties en contra-indicaties van de beugeltechniek. Tijdens de praktijkles is een model met een ingegroeide nagel verplicht.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 5 accreditatiepunten ontvangen.

Nagelreparatie, -correctie en -hoektechniek

Gescheurde, verkleurde of ingroeiende nagels komen veelvuldig voor in de praktijk van de voetverzorger / pedicure. Tijdens deze opleiding leert u een aantal methoden om de diverse problemen van de nagels te verhelpen..

Ook leert u met protheses te werken, zodat uw cliënt weer met een gerust hart haar nagels kan tonen. Dit is een echte praktijkgerichte cursus en een onmisbare aanvulling op de basisopleiding. Voor deze lessen zijn meerdere modellen nodig en enige praktijkervaring is noodzakelijk. Indien u nog niet over een UV-lamp beschikt, dan dient u deze aan te schaffen.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 5 accreditatiepunten ontvangen.

Code voetverzorging

De code van de voetverzorger / pedicure vormt de standaard in de branche voor hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze belangrijke code geeft dus de normen aan die gelden voor de voetverzorging.

De cursus is tot stand gekomen in samenwerking met het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten) en wordt afgesloten met een HBA codecertificaat. De opleiding is bedoeld voor voetverzorgers / pedicures die hun eigen praktijk willen toetsen aan de wettelijke eisen en de branchenorm op het gebied van hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu. Een aantal weken voordat de cursus plaatsvindt ontvangt u van ons een uitgebreide vragenlijst die u ingevuld moet terugsturen. Deze vragenlijst wordt door de docent nagekeken. Bij de studiebelasting staat de hoeveelheid tijd die wij schatten dat u nodig heeft om de vragenlijst in te vullen. Om in het bezit te komen van het certificaat en de accreditatiepunten dient u de vragenlijst tijdig ingevuld aan ons te retourneren en de cursus bij te wonen.

Voor deze cursus kunnen pedicures, die geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister voor Pedicures bij ProCert, 7 accreditatiepunten ontvangen.

Ondernemersvaardigheden

De meeste pedicures starten na hun opleiding een eigen praktijk. De juiste vakkennis is echter meestal nog niet voldoende om een succes te maken van uw eigen bedrijf. Tijdens deze cursus komt aan de orde hoe u bijvoorbeeld een goed ondernemersplan schrijft. Ook leert u wat u allemaal moet doen om een bedrijf te starten en/of te leiden op het gebied van:

 • Kwaliteitszorg
 • Wet en Regelgeving
 • Marketing en promotion
 • Ondernemersplan opstellen
 • Inrichten bedrijfsadministratie
 • Prijscalculatie en tariefstelling
 • Personeel en stagiaires
 • Communicatietechnologie en presentatie

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vooropleiding & Kosten

Vooropleiding en kosten

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding Medisch Pedicure dient men in bezit te zijn van het basisdiploma Pedicure.

Kosten

Vraag de informatiebrochure aan voor meer informatie over de opleiding en het kostenplaatje. via www.instituut-kosmos.nl/brochure-aanvragen.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Locaties en Data

Locaties en Startdata

Contactgegevens

Postadres
Stichting Opleidingsinstituut Kosmos
Postbus 289
6130 AG Sittard

Hoofdvestiging Eindhoven (correspondentie via postadres)
St.Opleidingsinstituut Kosmos, Schootsestraat 14 5616 RD Eindhoven

Dependance Maastricht
St.Opleidingsinstituut Kosmos (correspondentie via postadres)
Sint Annalaan 60, 6217 KC Maastricht

Dependance Tiel (correspondentieadres via postadres)
St. Opleidingsinstituut Kosmos , Provinciale weg 3, 4013 CL Kapel Avezaath
De school is gehuisvest in gebouw Megapoint.

 

KvK nummer: 17173692
IBAN: NL37ABNA0403520282
BIC: ABNANL2A
Website: www.instituut-kosmos.nl
E-mail:
Telefoon: 040-2454582
   
   

Let op:

Gelieve bij correspondentie bij voorkeur gebruik te maken van de e-mail mogelijkheid. Vanwege het lesprogramma zijn we niet altijd telefonisch bereikbaar

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Module kenmerken

Module kenmerken

Medisch Pedicure

 • Provoet erkende beroepsopleiding
 • Deeltijdopleiding in 10 maanden
 • Examinering door extern crebo-erkende exameninstelling
 • Startmomenten september-oktober en januari-februari
 • Lesdagen Maastricht en Eindhoven dinsdagavond van 19.00 tot 21.30 uur
 • Lesdagen Kapel Avezaath (Tiel) maandag 10.00 16.00 uur

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer zijn er open dagen, moet ik me daarvoor aanmelden?

Op onze website vindt u steeds de eerste volgende open dagen, u hoeft zich daarvoor niet aan te melden. U kunt vrijblijvend de open dagen bezoeken. Wij hebben op elke open dag altijd een persoonlijk gesprek met u.

Kan ik ook een persoonlijke afspraak maken?

U kunt altijd (liefst per mail) een persoonlijke afspraak maken. Wij nemen dan hiervoor met u contact op. Vermeld in uw mail altijd uw telefoonnummer en tijd waarop u bereikbaar bent.

Hoe meld ik me aan voor de opleiding?

Voor de opleiding kunt u zich online aanmelden via onze website www.instituut-kosmos.nl/inschrijven. U ontvangt dan van ons een bevestiging en informatie over het vervolgtraject.

Wanneer starten de opleidingen?

De opleidingen starten in september-oktober en in januari-februari.

Zijn de opleidingen erkend?

Al onze MBO-opleidingen hebben Crebo erkenning, wij geven alleen door de overheid erkende MBO-3 diploma´s en certificaten uit.

Onze Brancheopleiding pedicure wordt erkend door de brancheorganisatie Provoet. Het Branchediploma Pedicure wordt uitgegeven door een Crebo-erkende exameninstelling.

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Voltijdsstudenten MBO-studenten komen in aanmerking voor studiefinanciering. Raadpleeg hiervoor de website van DUO: “ Studiefinanciering aanvragen”

Deeltijdopleidingen zoals voor het branchediploma pedicure komen niet in aanmerking voor studiefinanciering/-lening

Hoe wordt geëxamineerd?

Toetsen en examens worden ingekocht bij en afgenomen door een extern crebo-erkende exameninstelling: Deze vinden plaats op de locatie van de school. Toetsen en examens worden meerdere keren per jaar afgenomen. De examengelden worden per examen verrekend.

Gelden opleidingskosten per jaar of voor de gehele geplande looptijd van de studie?

De opleidingskosten gelden voor de reguliere duur van de opleiding. Bij verlenging van de studieduur kunnen extra lesgelden worden berekend. De opleidingskosten kunnen in termijnen voldaan worden.

Moet ik boeken en materialen zelf bestellen?

In de pakketkosten zijn alle benodigde boeken en materialen inbegrepen. De school zorgt er voor dat u deze bij aanvang van de studie ontvangt.

Kan ik op school ook producten kopen?

De school heeft een groothandel waar studenten tegen gereduceerd tarief producten kunnen aanschaffen.

Is het dragen van beroepskleding tijdens de lessen verplicht?

Tijdens de lessen bent u verplicht de vereiste beroepskleding te dragen. U kunt deze bij de introductie van de opleiding uitzoeken en bestellen.

Waar kan ik mijn auto kwijt?

Er is in de buurt van de school voldoende onbetaalde parkeergelegenheid.

Is de school bereikbaar voor openbaar vervoer?

Er stoppen verschillende buslijnen voor of in de buurt van de school.

Klik bovenaan deze tekst op een volgende tab voor meer informatie: Introductie, Programma, Vooropleiding & Kosten, Locaties en Data, Veel gestelde vragen, Vervolg cursussen

Vraag de brochure aan Inschrijven Opendagen Contact opnemen